Giới thiệu công ty
Đông Trùng Hạ Thảo

Công nghệ sản xuất

Sản phẩm

  • ĐTHT nguyên cây
  • Dịch chiết ĐTHT
  • Trà ĐTHT
  • Sữa ong chúa ĐTHT
  • Tảo Spirulina ĐTHT

Chuyển giao công nghệ

  • Công nghệ nuôi trồng ĐTHT
  • Công nghệ sấy thăng hoa
  • Công nghệ chế biến sau thu hoạch