Công ty TNHH Technic Thiên Phú

Tên Công ty: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Technic Thiên Phú, tên tiếng Anh: Technic Thien Phu Company Limited.

Ngày thành lập: Ngày 6 tháng 10 năm 2015.

Giấy phép kinh doanh: cấp ngày 6 tháng 10 năm 2015,

Mã số doanh nghiệp: 0313474777.

Giấy chứng nhận "Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm" số: 000073/2018/ATTP-CNDK, Cục an toàn thực phẩm - bộ Y tế cấp ngày 16/1/2018.

Địa chỉ: 63/12, đường 783 TẠ Quang Bửu, p.4, q.8, tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 091 424 7233, E-mail: hiensg.dtht@gmail.com

Giám đốc: Ts. Nguyễn Đức Hiển.

Hoạt động chính:

Sản phẩm hiện có: